Rekrutacja

Komunikat dot. przyjęć do PBSA w r. szk. 2021/22

Ważne:

  • w przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty dotyczące pobytu dziecka w bursie podpisują oboje rodzice (nie dotyczy to sytuacji szczególnych: jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, ustanowiony jest opiekun prawny),
  • w przypadku pozostawania obojga rodziców poza granicami Polski niezbędne jest ustanowienie opiekuna prawnego, który w ich zastępstwie występować będzie w sprawach dziecka,
  • wnioski złożone po oznaczonym terminie rozpatrywane będą w II etapie rekrutacji wg listy oczekujących i w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

Do pobrania: