Rekrutacja

Komunikat dot. przyjęć do PBSA w r. szk. 2020/21

Ważne: w przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty dotyczące pobytu dziecka w bursie podpisują oboje rodzice (nie dotyczy to sytuacji szczególnych: jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, ustanowiony jest opiekun prawny). W przypadku pozostawania obojga rodziców poza granicami Polski niezbędne jest ustanowienie opiekuna prawnego, który w ich zastępstwie występować będzie w sprawach dziecka.

 

Do pobrania: