O nas

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych  powstała w 1953 roku pod pierwotną nazwą: Państwowy Międzyszkolny Internat Szkół Artystycznych. Siedziba bursy mieściła się w trzech kamieniczkach na Starym Rynku. Zamieszkiwały w niej tylko dziewczęta, bursa dla chłopców mieściła się w baraku przy ul. Grunwaldzkiej. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych liczba wychowanków internatu wzrosła już do ponad 170, kilkakrotnie też  zmieniano lokalizację bursy dla  chłopców, w celu polepszenia im warunków mieszkaniowych.

W 1971 roku oddano do użytku nowy obiekt internatowy  przy ul. Solnej 12. Mogło w nim zamieszkać 200 wychowanków – uczennic i uczniów  szkół artystycznych Poznania. Siedziba bursy mieści się w tym budynku do dnia dzisiejszego. W 1991 do PBSA włączono, mieszczący się przy ul. Klasztornej, internat szkoły baletowej, stanowiący odtąd oddział bursy, w którym zamieszkują najmłodsi uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im.Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej.

Poza realizacją zadań podstawowych z zakresu opieki i wychowania wychowawcy w oparciu  o diagnozę potrzeb młodzieży prowadzą zajęcia indywidualne lub w małych grupach np. naukę szybkiego czytania, poznawanie metod uczenia się i zapamiętywania, korekcyjne, rozwijające umiejętności interpersonalne itp. Pedagodzy pomagają w trudnościach edukacyjnych ( pomoc w nauce, logopedyczna ), służą poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym, udzielają podstawowej pomocy w tym zakresie.

W swej pracy z młodzieżą podejmujemy działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój naszych wychowanków, dajemy szansę kształcenia umiejętności artystycznych w wymarzonych szkołach często bardzo oddalonych od domu, zapewniamy uczestnictwo w życiu kulturalnym Poznania i nie tylko, uczymy samodzielności. Od wielu lat współpracujemy z Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Nasza młodzież chętnie organizuje dla kolegów z Koła spotkania, zabawy i dzieli się swym talentem. Spotkania te uwrażliwiają na drugiego człowieka, uczą tolerancji, umiejętności obcowania z chorym, integrują wzajemnie oba środowiska.

Utrzymujemy również stałe kontakty z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Co roku grupa studentów pedagogiki odbywa w bursie praktyki, dzięki którym poznają istotę pracy wychowawcy, mogą sprawdzić swą wiedzę teoretyczną.

Naszą kadrę stanowią osoby dobrze przygotowane do pracy z młodzieżą, mające spore doświadczenie zawodowe i legitymujące się wyższym wykształceniem pedagogicznym oraz kwalifikacjami dodatkowymi.