REMONT 3 PIĘTER W BUDYNKU PBSA W POZNANIU

PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W POZNANIU REALIZUJE
W LATACH 2018 – 2020
ZADANIE
REMONT 3 PIĘTER W BUDYNKU PBSA W POZNANIU
ZADANIE TO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Termomodernizacja

Bursa uczestniczy w projekcie Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego
Nazwa programu: Rozwój infrastruktury kultury
Nazwa priorytetu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji termomodernizacji obiektu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.