Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2018/19
1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe:
14 – 27 stycznia 2019 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie
21 stycznia – 3 lutego 2019 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
28 stycznia – 10 lutego 2019 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
11 – 24 lutego 2019 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony po trzecim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, po trzecim roku nauki ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz po szóstej klasie ogólnokształcącej szkoły baletowej – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
6. Dodatkowe terminy egzaminu gimnazjalnego – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
7. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: 19 czerwca 2019 r.
8. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
9. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
10. Egzamin maturalny – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
11. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz w szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury – w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.
12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
13. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
14. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.
Bursa rozpoczyna działalność 2 września 2019 r. o godz. 12

REMONT 3 PIĘTER W BUDYNKU PBSA W POZNANIU

PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W POZNANIU REALIZUJE
W LATACH 2018 – 2020
ZADANIE
REMONT 3 PIĘTER W BUDYNKU PBSA W POZNANIU
ZADANIE TO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Termomodernizacja

Bursa uczestniczy w projekcie Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego
Nazwa programu: Rozwój infrastruktury kultury
Nazwa priorytetu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji termomodernizacji obiektu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.