Aktualności

Zawieszenie zajęć

Nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późn. zmianami), które w dodanym §3b ust. 2 dopuszcza możliwość zakwaterowania w bursach szkół artystycznych uczniów zdających egzaminy (maturalny, do szkoły wyższego stopnia ) z zachowaniem wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Komunikat – odbiór rzeczy

Uczniowie chcący odebrać swoje rzeczy pozostawione w bursie mogą to uczynić

ul. Hejmowskiego od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18
ul. Gołębia od 1.06.2020 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu

Bardzo prosimy, aby ze względów sanitarnych związanych z epidemią COVID-19
ograniczyć liczbę osób wchodzących do budynków w celu zabrania rzeczy
i stosować się do zaleceń dot. zakrywania twarzy, dezynfekcji rąk
i zachowywania odległości z rozmówcą.

Kontakt: [email protected]
tel. 618585485
od 25.052020 r. tel. 618585485 lub 618585486

Informacja o opłatach

Informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor bursy została upoważniona do udzielania zwolnień z opłat za zakwaterowanie za dni nieprzebywania ucznia w placówce.

Zwolnienia udziela się na pisemny wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub uczniów pełnoletnich.

Wzory wniosku (odpowiednio dla rodziców i ucznia pełnoletniego znajdują się w zakładce „do pobrania”.

Kontakt w sprawie opłat obowiązkowych i ich indywidualnych rozliczeń: [email protected]

Konsultacje psychologiczne

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronwawirusa uruchamiamy od dziś do czasu wznowienia zajęć konsultacje psychologiczne.

Od poniedziałku do czwartku pisząc na adres [email protected] można nawiązać kontakt z naszą Panią psycholog dr Aleksandrą Wojtaszek.

Zawieszenie zajęć

Poznań, dnia 10.03.2020 r.

Komunikat w związku z wystąpieniem na terenie miasta Poznania przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV -2 i zaleceniami władz Poznania dot. zawieszenia – prewencyjnie i w celu zminimalizowania przypadków zachorowań – zajęć w żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od dnia 11.03.2020 do 20.03.2020 r. zostaje zawieszona działalność opiekuńczo- wychowawcza bursy.

Dlatego zwracamy się do rodziców z apelem od odebranie z bursy dzieci, które nie mają zgody na samodzielne wyjazdy do domu; prosimy o kontakt w tej sprawie z wychowawcami.

Informacje o wznowieniu działalności bursy będą umieszczane bieżąco na stronie internetowej bursy.