Aktualności

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe

 

  • 17 – 30 stycznia 2022 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

  • 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

·         31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

  • 14 – 27 lutego 2022 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 29 kwietnia 2022 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 7 stycznia 2022 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia, szkołach policealnych kształcących w zawodach o rocznym lub dwuletnim okresie nauczania, liceach ogólnokształcących dla dorosłych i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

oraz w szkołach policealnych kształcących w zawodach o półtorarocznym lub dwuipółletnim okresie nauczania, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

28 stycznia 2022 r.

 

Egzamin maturalny Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Termomodernizacja

Logo funduszy europejskich, centrum edukacji artystycznej, ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego i unii europejskiej

 

Państwowa Bursa Szkół Artystycznych uczestniczyła w projekcie Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce

Zadanie: Przebudowa i termomodernizacja budynku PBSA

w Poznaniu

Cel projektu: poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego w Polsce

Beneficjent: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

REMONT 3 PIĘTER W BUDYNKU PBSA W POZNANIU

PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W POZNANIU REALIZOWAŁA
W LATACH 2018 – 2020 ZADANIE
REMONT 3 PIĘTER W BUDYNKU PBSA W POZNANIU
ZADANIE TO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rekomendacje MEN i GIS

W związku z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej i przedstawicieli innych resortów dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowania na koronawirusa prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego i apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do bursy i szkoły.

Plakat odnośnie koronowirusa informujący, że powoduje on gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie