Aktualności

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 2 września 2019 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2019 r.
 3. Ferie zimowe:
13 – 26 stycznia 2020 r.
  województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

20 stycznia – 2 lutego 2020 r.
    województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
    województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

10 – 23 lutego 2020 r.
    województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 1. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
 2. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia: 24 czerwca 2020 r.
 3. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 4. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej – 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych.
 5. Egzamin maturalny – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 6. Zakończenie zajęć w szkołach policealnych oraz w szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury – w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.
 7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
 8. Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
 9. Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

REMONT 3 PIĘTER W BUDYNKU PBSA W POZNANIU

PAŃSTWOWA BURSA SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W POZNANIU REALIZUJE
W LATACH 2018 – 2020
ZADANIE
REMONT 3 PIĘTER W BUDYNKU PBSA W POZNANIU
ZADANIE TO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCYCH Z
FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Termomodernizacja

Bursa uczestniczy w projekcie Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego
Nazwa programu: Rozwój infrastruktury kultury
Nazwa priorytetu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji termomodernizacji obiektu.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.