Sekretariat: 618585485

sekretariat@bursaart.poznan.pl


 Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Komunikat dot. przyjęć do PBSA w r. szk. 2018/19

Komplet Informacji o przebiegu rekrutacji do bursy oraz druki wniosków zostaną umieszczone na naszej stronie po 10.04.2018 r.

 

Ważne: w przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty dotyczące pobytu dziecka w bursie podpisują oboje rodzice ( nie dotyczy to sytuacji szczególnych: jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej, ustanowiony jest opiekun prawny).
W przypadku pozostawania rodziców poza granicami Polski niezbędne jest ustanowienie opiekuna prawnego, który w ich zastępstwie występować będzie w sprawach dziecka ( w tym: dot. leczenia, udziału w wycieczkach, opieki w czasie, gdy bursa jest nieczynna). Wychowawcy w bursie nie posiadają takich uprawnień.

 
 

 

Powiększ tekst Zmień kontrast